A Radio Adventure with William from Rijssen

In het pittoreske stadje Rijssen, gelegen in het oosten van Nederland, woont een bijzondere man genaamd William. Elke week verruilt hij de alledaagse geluiden om zich onder te dompelen in de betoverende wereld van de radio. Met zijn trouwe metgezellen – de middengolf en kortegolf – beleeft hij regelmatig wonderlijke avonturen.

Het is een zaterdagavond en William zit gespannen te luisteren naar zijn favoriete stations op de middengolf en kortegolf. Deze avond is extra speciaal, want hij verwacht een ontvangstbericht dat zijn hart sneller doet kloppen. De radio is zijn venster naar de wereld, en elke week wordt hij beloond met een glimp van het onbekende. In de wintermaanden komt de middengolf tot leven en biedt het een fascinerende DX-ervaring. William kan stations uit Peru, de Verenigde Staten en andere verre oorden horen. Het is alsof de magie van de radio hem meeneemt op een reis naar exotische bestemmingen, zonder zijn vertrouwde luie stoel te verlaten. Twee jaar geleden stuitte William op een zeldzaam juweeltje – de radio-uitzending van de legendarische “Radio Veldwachter” uit Alkmaar. Hij was zo enthousiast over deze ontdekking dat hij de opname met trots aan zijn verzameling toevoegde. Het bewijst weer eens dat radio niet alleen een passie is, maar ook een kostbare schat vol herinneringen.

William is dolgelukkig als Radio Delta oude klassiekers draait, zoals “The Wallstreet Shuffle” van 10cc of “Up on the Catwalk” van The Simple Minds. Deze tijdloze nummers nemen hem mee terug naar bijzondere momenten uit zijn leven en laten hem wegdromen in een zee van nostalgie. Naast zijn avonturen op de radio, struint William regelmatig de Kiwi SDR’s af om te zien hoe zijn eigen ontvangst presteert. Het is altijd spannend om te ontdekken hoe ver het radiosignaal reist en welke verrassingen de ether hem te bieden heeft. Het luisteren naar Ham-radio’s blijft ook een fascinerende hobby voor William. Onlangs ontving hij zelfs een signaal van ZL3RIK, een zender uit Christchurch, Nieuw-Zeeland, met behulp van zijn AL1-loopantenne. Het is echt verbazingwekkend hoe de radioverbindingen ons kunnen verbinden, zelfs over grote afstanden.

In de wereld van radiocommunicatie was William uit Rijssen een bekende verschijning tot het jaar 1995. Hij was actief op de 27 MHz frequentie en gebruikte hiervoor een aantal apparatuur. Een van de radio’s die William gebruikte was de President Jackson uit 1991. Deze radio stond bekend om zijn betrouwbaarheid en goede prestaties. Om ervoor te zorgen dat de antenne optimaal functioneerde, maakte William gebruik van een Diamond SWR-meter. Hiermee kon hij de Standing Wave Ratio meten en indien nodig de antenne afstemmen voor een betere signaaloverdracht. Naast de President Jackson en de Diamond SWR-meter had William ook de beschikking over een Betatek 30-40 kanalen legale radio. Voor de voeding van zijn apparatuur maakte William gebruik van een Bremi 12 Ampère voeding. Deze voeding zorgde ervoor dat de radio’s en andere apparatuur van voldoende stroom werden voorzien. Naast zijn radioactiviteiten had William ook een Kenwood R5000 ontvanger. Met deze ontvanger kon hij signalen ontvangen op verschillende frequentiebanden en genieten van een breed scala aan radioprogramma’s. Als lid van de VRZA (Vereniging van Radio Zend Amateurs) had William het luisternummer PA9471. Dit nummer was uniek voor hem en gaf aan dat hij officieel erkend was als radioamateur. William’s roepnaam, waarmee hij zich identificeerde tijdens het radioverkeer, was 19-AT-287. Deze roepnaam was bekend onder zijn contacten en kon zelfs worden afgelezen op een monitor. Door zijn actieve betrokkenheid in de wereld van radiocommunicatie en zijn gebruik van verschillende apparatuur, was William een gerespecteerd en bekend persoon binnen de gemeenschap van radioamateurs.

William maakt nu gebruik van een NRD-535 HF-ontvanger met een AL1-loopantenne en hoogwaardige speakers om een meeslepend geluid te creëren. Hij hecht veel waarde aan een optimale geluidsbeleving, zodat hij volledig kan opgaan in zijn favoriete radioprogramma’s. Via WhatsApp deelt William regelmatig leuke nieuwtjes met ons en hebben we een warm en hecht contact opgebouwd. Het is prachtig om te zien hoe radio ons samenbrengt en nieuwe vriendschappen doet ontstaan. Bij Radio Delta streven we er altijd naar om deze mooie contacten met onze luisteraars te delen en te koesteren. Naast zijn passie voor radio heeft William nog meer interessante kanten. Hij is een groot fan van André Rieu, die hij graag live bewondert tijdens diens optredens. Daarnaast vervult hij de rol van koster in de kerk van Elsen, een buurtschap van de gemeente Markelo. 

Wij willen William bedanken voor zijn toewijding en trouw aan Radio Delta. Zijn luisterervaringen en enthousiasme betekenen ontzettend veel voor ons. We hopen van harte dat we nog vele mooie ontvangstberichten van hem kunnen ontvangen en dat onze vriendschap nog vele jaren mag bloeien.

A Radio Adventure with William from Rijssen

In the picturesque town of Rijssen, located in the east of the Netherlands, lives a remarkable man named William. Every week, he exchanges the mundane sounds of everyday life to immerse himself in the enchanting world of radio. With his faithful companions – the mediumwave and shortwave – he regularly experiences extraordinary adventures. It’s a Saturday evening, and William sits anxiously listening to his favorite stations on the mediumwave and shortwave. This evening is extra special because he is expecting a reception report that makes his heart beat faster. The radio is his window to the world, and every week, he is rewarded with a glimpse of the unknown. 

In the winter months, the mediumwave comes alive, offering a fascinating DX experience. William can hear stations from Peru, the United States, and other far-off places. It’s as if the magic of radio takes him on a journey to exotic destinations without leaving his familiar armchair.Two years ago, William stumbled upon a rare gem – the radio broadcast of the legendary “Radio Veldwachter” from Alkmaar. He was so excited about this discovery that he proudly added the recording to his collection. It proves once again that radio is not just a passion but also a precious treasure full of memories.

William is overjoyed when Radio Delta plays old classics like “The Wallstreet Shuffle” by 10cc or “Up on the Catwalk” by The Simple Minds. These timeless songs take him back to special moments in his life and let him drift away in a sea of nostalgia. In addition to his radio adventures, William frequently explores the Kiwi SDRs to see how his own reception performs. It’s always exciting to discover how far the radio signal travels and what surprises the ether has in store for him. Listening to Ham radios remains a fascinating hobby for William. Recently, he even received a signal from ZL3RIK, a transmitter from Christchurch, New Zealand, using his AL1 loop antenna. It’s truly amazing how radio connections can unite us, even over long distances. William uses an NRD-535 HF receiver with an AL1 loop antenna and high-quality speakers to create an immersive sound. He values an optimal sound experience, allowing him to fully engage in his favorite radio programs.

Through WhatsApp, William regularly shares fun news with us, and we have built a warm and close connection. It’s wonderful to see how radio brings us together and fosters new friendships. At Radio Delta, we always strive to share and cherish these beautiful connections with our listeners. Besides his passion for radio, William has other interesting sides. He is a big fan of André Rieu, whom he enjoys watching live during his performances. 

We want to thank William for his dedication and loyalty to Radio Delta. His listening experiences and enthusiasm mean a great deal to us. We sincerely hope to receive many more wonderful reception reports from him and that our friendship may continue to thrive for many years to come.

2 thoughts on “A Radio Adventure with William from Rijssen”

  1. Geweldig mooi verwoord,Aart.
    Wordt ten zeerste gewaardeerd,respect voor jouw persoonlijkheid en warme betrokkenheid met je luisteraars.
    Ik wens je nog vele jaren plezier en succes met de uitzendingen op kortegolf!
    M.v.g.William

    1. Dankjewel William! Mooi dat je altijd luistert en de tijd neemt om een berichtje te sturen. Zonder deze support waren wij allang gestopt…..

Comments are closed.