De fascinerende wereld van de middengolf-radio in Nederland

In Nederland zijn er nog steeds veel radiozenders actief op de middengolf, en ze hebben vaak bijzondere namen. In onze studio ontvangen we regelmatig uitzendingen van deze radiozenders, waarbij we gebruik maken van de ICOM 7610 en een dipool antenne voor de kortegolf. Maar ook wanneer we buiten in de natuur willen luisteren, gaan we op pad met de ICOM 705 en een draadantenne van 20 meter. En we nemen onze trouwe metgezel, een oude Duitse herder, mee die enthousiast is om samen met ons de natuur in te gaan en te luisteren.

Onlangs hebben we opnames gemaakt van verschillende radiozenders. Op 17 en 20 augustus 2023 hebben we in het bijzonder genoten van de uitzendingen van Radio KJ, Radio Marconist en de Radio Blauwe Piraat. Deze radiozenders hadden een QSO (uitwisseling van berichten) met elkaar. De QSO’s gaan vaak over de sterkte en kwaliteit van de ontvangst, maar soms hebben ze ook andere leuke gespreksonderwerpen. Het is fascinerend om te zien hoe deze radiozenders hun eigen zenders maken en zich bezighouden met de techniek.

Vroeger werden er voornamelijk buizenzenders gebruikt, maar tegenwoordig zie je steeds meer zenders die zijn gebouwd met mosfets, PWM-modulator en audio processing. Deze technologische ontwikkelingen hebben invloed op de geluidskwaliteit (en het bereik) van de radiozenders. Het is interessant om te volgen hoe de techniek zich blijft ontwikkelen en hoe dit van invloed is op de middengolf-radio.

In de toekomst zijn we van plan om meer leuke reportages te maken over de fascinerende wereld van de middengolf-radio. Deze reportages zullen worden geplaatst op onze website. Om een goede impressie te geven, maken we gebruik van video’s en foto’s. Zo kunnen we de luisteraars en lezers een kijkje geven in onze belevenissen en de schoonheid van de natuur waarin we luisteren naar deze bijzondere radiozenders.

De middengolf-radio in Nederland is nog steeds springlevend en heeft een unieke charme. Door het ontvangen van uitzendingen van radiozenders zoals Radio KJ, Radio Marconist en de Radio Blauwe Piraat, komen we in contact met de passie voor techniek en de liefde voor radio maken. We kijken uit naar de toekomstige reportages die we zullen maken en hopen dat deze de luisteraars en lezers zullen inspireren om ook de fascinerende wereld van de middengolf-radio te ontdekken.

The Fascinating World of Medium Wave radio in The Netherlands

In the Netherlands, there are still many active radio stations on the medium wave, each with their unique names. In our studio, we often tune in to these radio stations, using the ICOM 7610 and a dipole antenna for shortwave reception. However, when we want to venture outside into nature to listen, we take along the ICOM 705 and a 20-meter wire antenna. And our trusty companion, an old German Shepherd, joins us with great enthusiasm to explore the outdoors and enjoy the radio broadcasts along with us.

Recently, we have captured recordings of various radio stations, each with its distinctive flavor and programming. One such station, Radio Noorderzon, takes us back in time with their unique selection of traditional Dutch folk music. We find it fascinating how they manage to transport us to a bygone era with their carefully curated playlist. Another station that captures our attention is Radio KJ. They specialize in playing hits from the 70s and 80s, creating in the early morning a nostalgic atmosphere that resonates with listeners of all ages. It’s thrilling to hear iconic songs from legendary artists as if they were being played live just for us.

When we venture outdoors with our ICOM 705 and 20-meter wire antenna, we become immersed in the beauty of nature while listening to these radio stations. Whether we’re sitting by a calm lake or hiking through a dense forest, the soothing melodies and informative discussions from the radio transport us to different worlds, enhancing our connection with the environment.

The world of medium wave radio in the Netherlands is a treasure trove of unique stations with captivating names and programming. Whether in the comfort of our studio or out in the embrace of nature, we thoroughly enjoy the experience of tuning in and exploring the diverse offerings of these radio stations. It’s a hobby that not only entertains us but also connects us with the rich heritage and cultural tapestry of this wonderful country.

We encourage you to embark on your own journey of radio exploration. Take your radio equipment, find a peaceful spot in nature, and let the waves of music and voices carry you away. You never know what hidden gems you might discover on the medium wave frequencies. Happy listening!

4 thoughts on “De fascinerende wereld van de middengolf-radio in Nederland”

  1. William Spenkelink

    That’s nice work,receiving on places without any annoying digital qrm.

  2. Nico uit Gouda

    Geachte medewerk(st)ers van Radio Delta. Onderaan alle (sub)websites van Radio Delta staat steeds ©2021 – Radio Delta maar dit moet nu ©2023 – Radio Delta zijn.
    Hartelijke groeten van Nico uit Gouda. 🙂

Comments are closed.