Op 22 juli 2023 vond er een interessante gebeurtenis plaats op de kortegolf. Radio Casanova en Radio Delta voerden een QSO (gesprek) met elkaar op een frequentie van 6060 kHz. Dit QSO werd ontvangen op een Kenwood R5000-ontvanger bij een enthousiaste luisteraar genaamd Henk in Dokkum.

Het gesprek tussen Radio Casanova en Radio Delta was boeiend en levendig. Ze bespraken diverse onderwerpen en brachten een energieke sfeer op de kortegolf. Het is altijd fascinerend om te zien hoe mensen van over de hele wereld met elkaar in contact kunnen komen en ideeën kunnen uitwisselen via radiofrequenties.De kortegolf biedt een unieke mogelijkheid om internationale communicatie tot stand te brengen. Het brengt mensen samen en laat hen genieten van de spanning van live-uitzendingen. Het QSO tussen Radio Casanova en Radio Delta was een mooi voorbeeld van deze dynamiek.

We zijn verheugd om dit nieuws te kunnen delen en we hopen dat dit QSO anderen inspireert om ook de wereld van de kortegolf te verkennen. Blijf luisteren en ervaar de magie van communicatie via radiofrequenties!

—–

On 22nd July 2023, an interesting event took place on the shortwave band. Radio Casanova and Radio Delta conducted a QSO (conversation) with each other on a frequency of 6060 kHz. This QSO was received on a Kenwood R5000 receiver by an enthusiastic listener named Henk in Dokkum.

The conversation between Radio Casanova and Radio Delta was engaging and lively. They discussed various topics and brought an energetic atmosphere to the shortwave band. It is always fascinating to see how people from around the world can connect and exchange ideas through radio frequencies.

Shortwave radio offers a unique opportunity to establish international communication. It brings people together and allows them to enjoy the excitement of live broadcasts. The QSO between Radio Casanova and Radio Delta was a beautiful example of this dynamic.

We are delighted to share this news and hope that this QSO inspires others to explore the world of shortwave radio. Keep listening and experience the magic of communication through radio frequencies!